Sander lucioperca - Drömgösen, Jörgen Larssons jättegös från 2012

Nu är den färdig, Jörgens gös som han tog den 26/5 2012. 11,82 kg, bara några gram från gällande svenskt rekord. Men det väger inte modellen, den är gjord i polyuretan och hur den kom till beskrivs bl.a. i bildserien längre ner. Den är gjord i 2 exemplar, ett år Jörgen och ett åt Fairpoint Outdoors i Danmark.

Now it is ready, Jörgen´s zander that he took on May 26th, 2012. 11,82 kg, only a few grams away from the current Swedish record. But the model is much lighter, it is made of polyurethane with plexiglass fins, and how it was made is described in the picture series below. It is made in 2 copies, one for Jörgen, one for Fairpoint Outdoors in Denmark.

Här lite bilder på hur modellen av drömgösen kom till

Here are some pictures from the production.

Det börjar med en mall och ett block av polyuretan. I det här fallet räckte inte ett - jag fick limma ihop 2 block för att det skulle räcka. Blocket grovformades i min monter på Sportfiskemässan, våren 2013 på Elmia.
It always starts with a sketch and a polyurethane block. In this case, one block wasn´t enough, I had to glue two together to get enough material. The body was roughed out in my monter on the Sportfishing trade fair at Elmia, spring of 2013.

Huvudets fina detaljer formas med en spackelmassa som läggs på.
The fine detail of the head are shaped in a modelling compound.

Fenorna tillverkas av plexiglas.
The fins are made of plexiglass.

Fenorna är färdiga och provas.
Fins ready and tried on.

Fjällen markeras i spackelmassa...
The scales are marked...

...och årsringarnas struktur markeras i varje fjäll för sig.
...and the year ring structure is marked in each scale separately

Färdiga fjäll och andra detaljer.

Finished scales and other detail


Fisken skulle ju göras i 2 exemplar, så en form togs på originalet.

The model was going to be made in two copies, so a mold was taken of the original.


Original och kopia, direkt från formen.

Original and copy, fresh from the mold.


På bänken i verkstan. Ögon och fenor monteras.
On the workshop bench, eyes and fins are mounted.

Färdig att måla, grundad med silverfärg.

Ready to paint, grounded with silver paint.


En färdig, en på gång.

One ready, one under way.