Salmo trutta - Havsöring

Den här havsöringen, 9,69 kg, och 89 cm lång, är en av de kraftigaste jag har sett. Den fångades på skånekusten den 20/5 1991, och nu har den lycklige fångstmannen äntligen fått en trofé som minne av händelsen. Ett perfekt exempel på en av fördelarna med dessa modeller - fisken behöver inte vara nyfångad, man kan lika väl uppliva gamla minnen! Modellen är gjord av polyuretan med fenor av trä, och jag låter bilderna tala för sig själva.

This seatrout . 9,69 kg and 89 cm in length, is one of the most well-fed I have seen. It was caught on the coast of Skåne on may 20th, 1991, and now the man who caught it has finally got a trophy to revive the memory. A perfect example of one of the assets with these models - the fish doesn´t have to be newly caught, you can just as well revive old memories! The model is made of polyurethane with wooden fins, and I let the pictures speak for themselves.