Här är någr olika öringar, först en havsöring från Västkusten. En hanne i begynnande lekdräkt, den största öringen som fångades i Ätran det året. Trofémontage på platta funkar inte särskilt bra at fotografera, men det får gå ändå, det är en fin öring.

Here are some different trouts, first a seatrout from the West Coast. A male in beginning spawning colours, the biggest trout from Ätran that year. Trophie mounts on a flat board are not very photogenic, but it will have to do, it is such a fine trout.

Så en riktig svartöring, en liten bäcköring från Holjeån i norra Blekinge, riktigt mörk i det starkt humusfärgade vattnet.

Now a real black trout, a small stationary. trout from Holjeån in northern Blekinge, really dark from the strongly humus colored water.

Och en lite mer normalt färgad statonär öring, tidig produktion.

And a more normally coloured stream trout from early production.