Fenknotmontaget gjorde jag inför SM 2008, grunden var en fenknot som jag hade fått av en medfiskare på en makrilltur, som jag gjorde i augusti 2007, när jag var i Göteborg för Nordiska Mästerskapen.
Idén - en liten maktkamp mellan 2 typiska fångstarter vid plattfiskmete. Den lilla sandskäddan har precis vågat sig fram till den något för stora räkbiten. Då kommer den Stora Stygga Fenknoten rusande på bottnen på typiskt knotsätt, med fenorna hotfullt utspärrade. Den stackars skäddan backar och förmodligen förlorar den och blir utan. Men - här kommer knorren - den slipper samtidigt bli uppmetad och kanske bli mat själv, ett öde som troligen inte undgår knoten.
Gruppen tog hem SM:et med råge, och sedan dess har den gått hela vägen. 2010 skickade jag den till EM i Longarone - jag hade inte råd att åka dit själv och inte tid att göra ett nytt montage till tävlingen. Och den vann. När det så var dags för VM i Salzburg 2012 var jag i samma situation, så jag skickade några färdiga montage, bl.a. den här gruppen.

Jag hade inte tänkt att åka själv den här gången heller, men i sista minuten blev det så i alla fall. På första utställningsdagen kommer jag så in i mässhallen, och hittar så småningom mitt montage lite avsides, tillsammans med några andra på ett eget bord. Jag och Janne (enormt duktig fågelkonservator från Umeå, vars montage också står på samma bord) fattar ingenting. Vi ska just gå vidare i utställningen när jag får syn på en liten oansenlig pappersskylt. Och så får jag nöjet att klappa Janne på axeln och säga "Janne vet du vad det är för bord? Det är vinnarbordet, grattis, du är världsmästare!"
Och konstatera att det var tydligen jag med...
The sea robin group was made for the Swedish Championships in 2008, the base was a sea robin that Iwas given to me by a fellow fisherman on a mackerel tour in August 2007, when I was in Gothenburg for the Nordic Championships.
The idea - a struggle for power between two typical species caught by bottom fishing: The small dab has just ventured up to the slightly big shrimp. Then comes the Big Bad Sea Robin, running on the bottom in typical sea robin manner, fins threateningly spread. The poor dab backs away, and most likely it looses the shrimp. But - punch line - also gets away from being caught and possibly eaten itself, a destiny that the sea robin probably doesn´t escape from.

The group took he Swedish title and since that, it has gone all the way. In 2010, I sent it to the European Championships in Longarone, Italy - I couldn´t afford to go there myself, and I didn´t have the time to make another mount for that competition. And it won. When the time had come for the World Taxidermy Championships in Salzburg, Austria, I was in the same situation, so I sent a couple of mounts, among them this group.

I hadn´t planned to go myself this time either, but in the last minute, I went anyway. On the first exhibition day I enter the exhibition hall, and after a while I find my group a little to the side, where it stands with some other mounts on a separate table. I and Janne (enormously talented bird taxidermists from Umeå, Sweden, whose entry is on the same table) doesn´t understand at all. We are just about to move on through the exhibition, when I spot a small insignificant paper sign. And I get the pleasure to pat Janne on the shoulder and say "Janne do you know what table this is? It´s the Winner´s table, congratulations, you are a World Champion!"
And, obviously, so am I as well...