Ibland gör man en och annan groda...

Titicacagroda, Göteborgs Naturhistoriska Museum och Museo de Historia Natural Alcide d´orbigny, Cochabamba, Bolivia

Den här modellen av en Titicacagroda gjorde jag på uppdrag av Göteborgs Naturhistoriska Museum. De har ett pågående utbyte med ett naturhistoriskt museum i Bolivia, (Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny, Cochabamba, Bolivia), och nu skulle de ha utbytesutställning om naturvården i respektive länder.

Titicacasjön gränsar till Bolivia och Peru, och den här grodan är ett av de stora naturvårdsobjekten i Bolivia. Den är utrotningshotad, delvis pga att den faktiskt fiskas aktivt, men också för att den blir bifångst vid "vanligt" fiske. Grodan är fridlyst men det fungerar dåligt eftersom de grodor som fastnar i nät ofta dör ändå.

Grodan är endemisk, finns bara i Titicacasjön i hela världen. Titicacasjön är världens högst belägna befarna sjö, 3 800 meter över havet. Luften där är väldigt tunn och syrefattig, och för att kunna andas genom huden, som vattenlevande amfibier gör (Titicacagrodan är världens största helt akvatiska groda) behövs en stor upptagningsyta. Det är därför som grodan har ett så speciellt utseende med en hud som ser många nummer för stor ut.

Grodmodellen gjordes i tre exemplar, ett till GNM:s utställning, ett till det bolivianska museet och så ett till mig själv. Det hela gick till så, att jag gjorde ett original av polyuretanskum på samma sätt som jag gjorde t.ex. modellen av den mjukmunnade öringen (en annan sida på den här sajten visar den). Sedan göt jag av originalet och gjorde kopiorna. Mitt eget exemplar "pimpade" jag lite med en snyggare basplatta, lite konstgjorda stenar och sjögräs, och så tog jag med den till VM 2012 i Salzburg. Och där fick den ett tredjepris. Helt ok, tycker jag som inte gjort annat än fisk tidigare...
This model of a Titicaca frog I made on commission from the Gothenburg Museum of Natural History. They have an ongoing exchange with a museum in Bolivia, (Museo de Historia Natural Alcide dÓrbigny, Cochabamba, bolivia) and now they were going to have exchange exhibits on conservation in the respecitve countries.

Lake Titicaca borders on Peru and Bolivia, and this frog is one of the really big conservation issues in Bolivia. It is threatened with extinction, partly because it is fished for actively, partly because a lot of them are caught in ordinary fishing nets. The frog is protected by law, but that doesn´t work very well, since the ones that are caught in nets usually die anyway.

The frog is endemic, exists only in Lake Titicaca.in the entire world. Lake Titicaca is the world´s highest elevated sea with boat traffic, 3 800 meters above sea level. The air is very thin and low in oxygen. To be able to breathe through it´s skin, as waterliving amphibians do (the Titicaca frog is the wold´s largest totally aquatic frog), it needs a big absorbing surface. That´s why the frog has such an exotic look, with a skin that seems to be many sizes too big.

The frog model was made in three specimens, one for GNM, one for the bolivian museum, and one for myself. It was done by first making an original from polyurethane foam the same way as for example the softmouth trout model was made (another page on this website describes that). Then I made a mold from the original and cast the copies. I "pimped" my own copy a bit with a nice base plate and some artificial stones and seagrass, and then I brought it to the World Taxidermy Championships in Salzburg, 2012. And there it made third prize. Not bad for one that has never made anything but fish before, I think...