Regalecus glesne - sillkungen, troligen den sällsyntaste fisk jag någonsin kommer att träffa på.

En dag i april 2010 flöt en sillkung i land vid Bovallstrand på Västkusten. En sådan fisk har inte skådats i Sverige sedan 1879, så ovanligare kan det inte bli. Fisken togs om hand av Havets Hus - akvariet i Lysekil, och jag fick uppdraget att göra en modell av den. Modellen gjordes i två exemplar, det ena hänger på Havets Hus, det andra på Göteborgs Naturhistoriska Museum
Först lite bilder av de färdiga fiskmodellerna. De med blå bakgrund är från GNM, de svarta från Havets hus.

One day in April 2010, an oarfish was stranded at Bovallstrand on the Swedish West coast. Such a fish hasn´t been seen in Sweden since 1879, so it can´t get very much rarer. The fish was salvaged by Havets Hus - the aquarium in Lysekil, and I was given the commission to make a model of it. There were two identical models made, one for Havets Hus, the other one for the Gothenburg Museum of Natural History. First some pictures of the finished models. The ones with the blue background are from GNM, the black ones from Havets Hus.

Och sedan en bildserie på arbetet med sillkungen:

A series of pictures from the production. Sorry, no English version here, but I think they speak for themselves so that is not a big problem.

Söndagen efter midsommar åkte jag till Lysekil för att gjuta av fisken. Att ta hem den för jobbet var inte aktuellt - den var 3,65 meter lång och jag har inga resurser vare sig för transporten eller frysförvaring av ett sånt åbäke. Dessutom var det ingen som gillade idén att skicka iväg en så unik varelse till vilda Blekinge...


Lite bilder på hur fisken såg ut när den kom ur frysen. Notera att den är av på mitten, nästan helt saknar ryggfena, att bukfenorna består av ett par stumpar framtill, och att större delen av munpartiet är sönder eller saknas. Dessutom är den så skavd runt huvudet att i stort sett all mjukvävnad är borta...
Det var stort event på Havets hus den helgen. Första gången fisken var ur frysen sedan den hittades och enda chansen att visa den för allmänheten på Havets Hus.
Press och allmänhet flockades inne på akvariet medan jag jobbade för fullt i sommarhettan på baksidan. Diverse press och TV var på plats och jag fick vara med om den exotiska upplevelsen att arbeta med en kamera i ansiktet. Mannen i bakgrunden med filmkameran är från franska tv3...!Press och allmänhet flockades och jag fick vara med om den exotiska upplevelsen att arbeta med en kamera i ansiktet. Mannen i bakgrunden med filmakameran är från franska TV3...!
Fisken ute ur formen. 2 delar på ca 180 cm var! Nu börjar arbetet med att återställa skadade och obefintliga delar...

Munpartiet före och efter. Här krävdes kraftig munkirurgi. Inledningsvis frilade jag de mundelar som kunde identifieras, varefter jag byggde upp en stomme att sätta dem på, i ungefärligen de positioner där de ursprungligen hade suttit...
Ungefär i det här läget bestämde jag mig för att göra en halvöppen mun. Med bilspackel byggde jag upp tillräcklig volym, och sedan slipades munhålan ut...

Så var det dags att bygga upp underkäken. En plugg av gjutmassa höll munhålan öppen och en stomme av glasfiberplast lades på, varefter det hela formades med Dremelslipen. Längst till höger, en jämförelse mellan min konstruktion och en riktig fisk, och en bild på slutresultatet efter att jag byggt upp vävnader och struktur med epoxispackel.
Dags att tillverka en ny ryggfena. Eftersom det ska göras två fiskar tillverkar jag ett original som jag sedan gör en form av.
En sillkung simmar med kroppen spikrak, genom att undulera med ryggfenan i en ormliknande rörelse. Det här hade jag förberett redan när jag gjorde formen på kroppen, och nu var det dags att bygga vidare. De två fiskdelarna lades ut och en lerbädd med rätt vågmönster konstruerades. Därefter vidtog arbetet med att skulptera fram alla fenstrålarna. 250 stycken...
Så fick lermodellen torka lite, varefter jag göt en silikonform av den...
Hopmontering. Fenan passades in i framdelen, sedan bakdelen. Vid ihoplimningen hölls den på plats med bultar och muttrar. Därefter framslipning av fenans kant och detaljer, samt spackling av alla fogar.

Skarven maskerades med "lappar" med originalmönster, gjutna ur formen. Som en intarsia...
En sillkung har en "krona", som består av två grupper fenstrålar. Den främre krondelen har mjuka fenstrålar som mer eller mindre sitter ihop med membran, den bakre delens strålar är styva och fria från varandra. Ingen vet riktigt vad kronan används till, men man tror att den har att göra med hur sillkungen äter. Kronan tillverkades på samma sätt som ryggfenan...

Slutligen den enorma bukfenan. Samma metod, men för att den ska hålla är den armerad med ett fiskespö...
Det var inte att tänka på att sätta bukfenorna på plats innan transporten då hade lådan blivit så storatt en vanlig lastbil inte hade räckt. Så de måste förberedas så att monteringen skullekunna göras snabbt och smidigt. Efter lite funderande kom jag fram till ett sätt att tillverka en "sugpasspackling" som var isärtagbar, men ändå gav en nästan osynlig skarv...
Ögon..., sedan målning och klart!
Sedan en bild från transporten (inklusive yngsta dotterns lilla japanska spets).
Sist ett par bilder från monteringen av bukfenorna på Havets Hus.