Salmo obtusirostris, mjukmunnad öring. En endemisk art - finns bara i 4 vattendrag på Balkan - med ett mycket udda utseende.Jag gjorde den här modellen som en del av min hobby, att göra modeller av mycket udda fiskar. Modellen vann klassen "Reconstructions/scientific models" på European Taxidery Championships i Longarone, Italien, 2014 och fick Third Place i klassen "Re-creations" på World Taxidermy Championships i Springfield, Missuori, USA, 2015. Bilderna på den färdiga modellen är från Springfield, och jag tackar Breakthrough Magazine för dem. Klicka på dem för en förstorad bild.
Bildeserien nedanför beskriver processen att göra polyuretanskummodeller.

Salmo obtusirostris - softmouth trout. An endemic species - exists only in four rivers on balkan - with a very odd look. I made this model as a part of my hobby, to make models of very odd and special fish. The model won the "Reconstructions/scientific models" class at the European Taxidermy Championships in Longarone, Italy, 2014, and ot got a Third Price at the World Taxidermy Championships in Springfuield, Missuori, USA, 2015. The pictures of the completed model are from Springfield, courtesy Breakthrough Magazine. Click them for an enlarged picture.
The picture series below shows the process of making polyurethane foam models.

Courtesy Breakthrough Magazine Courtesy Breakthrough Magazine
Som alltid börjar det med en skiss och en mall. Fisken har en öringkropp men huvudet är väldigt annorlunda.
As always, it starts with a sketch and a template. The fish has a trout body, but the head is very different.

Mallen överförs till ett polyuretanblock och kroppen skärs ut.

The template is transferred to a polyurethane block and the body is carved out.


Den här sortens material tar inte fina detaljer, men huvudets grova delar formas med fil och andra verktyg.
This kind of material doesn´t take fine detail very well, but the head´s rough layout is formed.

Fenorna formas av plexiglas.

The fins are made of plexiglas


Fenorna testas.

the fins are tested.

För att kunna forma munnens insida måste huvudets övre del tas av tillfälligt.

In order to make the inside of the mouth, the top of the head is temporarily removed.

Färdig fiskkropp

Finished fish body

Fjällen markeras i en spackelmassa som läggs ovanpå kroppens yta.

The scales are marked in a spackel compound that is applied on top of the body surface.

Huvudets fina detaljer formas med samma massa

The fine detail of the head is made with the same compound.

Här visas några steg på vägen till ett färdigt huvud. Sist, det färdiga resultatet, grundmålat med silverfärg och färdigt att måla.

Here, some steps on the way to a finished head are shown. Last, the finished result, grounded with silver paint and ready to get some colour.