Esox lucius - 132 centimeters gädda, träsnideri

Det här är en ganska typisk trofé av en gädda, dock ganska stor sådan. Fisken sattes tillbaka ovägd, så vikten är okänd. Det hela är gjort i lindträ med fenor av bok - eftersom fenorna blir väldigt tunna behöver de vara gjorda av ett hårt träslag. Jag hade några foton, ett längdmått och en omkrets att utgå ifrån, det räcker. Ofta får jag klara mig utan det sista måttet, men det går bra ändå. Ögonen - är de inte häftiga? - svarvar jag själv av plexiglas och målar på baksidan.
This is a rather typical trophy of a Northern pike, though a rather big one. The fish was returned without weighing, so we don´t know that. It is made in linden wood with the fins made of beech,. Since they are very thin, they need to be made of very hard wood. I had a few photos, a length and a circumference for reference. That is enough, often you don´t have the latter measurement but it works anyway. The eyes - aren´t they cool? - I turn myself on a lathe from plexiglas and paint on the backside.