Träsniderier och modeller

Den första fiskmodellen jag gjorde var Sillkungen 2010. Rent tekniskt började det som en avgjutning, men alla detaljer på den stackars fisken var så misshandlade och förstörda att ett omfattande rekonstruktionsarbete krävdes. Fiskens huvud här till vänster, är t.ex. helt konstgjort. När det hela var klart var det i stort sett bara kroppsformen kvar av originalfisken, så det är betydligt mer en modell än en avgjutning. Mitt första tränideri var en mindre kungsfisk, med den tog jag en andraplats på Nordiska Mästerskapen 2007.
Numera gör jag nästan bara sniderier och modeller.

           

Avgjutningar

Avgjutningarna har tidigare varit huvuddelen av min produktion. Eftersom efterfrågan på mina modeller och träsniderier ökat, har jag dock mer och mer gått över till att enbart göra sådana. Men skulle någon komma med något riktigt exotiskt, som t.ex. en pacu fångad i Öresund, så går det nog fortfarande att övertala mig att göra en avgjutning ;)
I utseende skiljer sig avgjutningarna i stort sett inte alls från sniderierna. Så det går faktiskt mycket bra att använda även dessa bilder för att skapa sig en uppfattning om hur ett snideri skulle ta sig ut.

Woodcarvings and models
My first fish model was the oarfish that I made in 2010. From a purelt technical point of view, it started as a casti, but all the detail on the poor fish were so mangled and destroyed that an extensive reconstruction process was necessary. the fish´s head for example, is completely artificial. In the end, only the body form remained of the original fish, so it is much more a model than a cast. My first fishcarving was a small redfish, with it I took second place on the Nordic Taxidermy Championships in 2007.
Nowadays, I make carvings and models only, with very few exceptions.

Fish casts
Making fish casts was earlier the main part of my production. As the demand for my models and fishcarvings has increased, I have increasingly switched to only doing such. However, if somebody should bring me something very exotic, as for example a pacu, caught in Öresund, it would probably still be possible to persuade me into doing a cast of it. :)
The casts and the models or carvings actually differ very little in appearance, I utseende skiljer sig avgjutningarna i stort sett inte alls från sniderierna. So it works very well to use these pictures too, when trying to create a view of how a model or a carving would look.