Esox flaviae - den nyupptäckta gäddarten i Italien

År 2011 upptäcktes en ny art av gädda. I Italien, mitt i tättbefolkade Europa, finns en art av en av våra mest populära sportfiskar som vi inte kände till förut! Är det inte fantastiskt? Dessutom ser den verkligen häftig ut. När jag fick höra talas om den här fisken, kunde jag inte låta bli. Jag bara måste göra en!

Det är en liten hobby jag har "i hobbyn", så att säga. Att göra modeller av olika sällsynta, exotiska eller på annat sätt anmärkningsvärda fiskar jag stöter på. Då menar jag inte vanliga tropiska fiskar som är exotiska för att vi inte har dem här hemma, det räcker inte. Det ska vara något alldeles speciellt, och den här fisken passar precis in. Det är en endemisk art, utvecklad i isolering, instängd av alper, inlandsis och ett salt Medelhav i ett litet område i norra Italien. Det är säkert ingen nyhet för dem som bor där, att gäddorna ser ut så i området, men ingen har insett att det är en annan art förrän för ett par år sedan.

Jag gjorde en del efterforskningar och fick god hjälp av Livia Lucentini som ledde det ena av de två forskarlag som nästan samtidigt bekräftade arten. Skillnaderna från vår gäddart visade sig inte vara så stora. I första hand handlar det om fjällens storlek - eller snarare hur tätt ihop de sitter på fiskens kropp. En flaviae har dryga 100 fjäll längsmed sidolinjen, medan en lucius, som vår gädda heter, har ca 150. Och så färgen föstås, är den inte läcker?

Tydligen pågår något av en akademisk strid om nammnet. Livia och hennes team kallar den Esox flaviae, ett namn som fritt kan översättas till "de romerska kvinnornas gädda", medan det andra laget gav den namnet Esox cisalpinus - "gäddan på den här sidan alperna" (om man är i Rom då alltså). Vetenskapen lutar för närvarande åt det senare namnet - det handlar om vem som publicerade sina resultat först. Tills detta är definitivt fastställt kommer jag att använda Livias namn, av respekt för henne och den hjälp hon gav mig med modellen.

Tyvärr har jag inte så många foton på den ännu, det har inte blivit av att ta så många. Detta hoppas jag kunna avhjälpa snarast, men tills vidare får det duga med de fyra jag har.
In 2011, a new species of pike was discovered. In Italy, in the middle of densely populated Europe, there is a species of one of our most popular sportfishes, that we didn´t know of before. Isn´t that amazing? And it looks cool, too! When I heard of this fish, I couldn´t help myself. I just had to make one!

It is a little hobby that I have, "in the hobby" so to say". To make models of rare, exotic or in other ways spectacular fish that I come across. I don´t mean common tropical species, that are exotic just because we don´t have ithem here, that doesn´t do. It has to be something very special, and this fish fits just right in. It is an endemic species, developed in isolation between alps, inland ice, and a very salty Mediterranean, in a small area in northern Italy. Probably old news to the people who live there, that the pike in the area look like that. But nobody realized that it was another species until now.

I did some research and had good help by Livia Lucentini, who led one of the two scientist teams that confirmed the species almost simultaneously. The difference from our species of pike wasn´t that big. Mainly the size of the scales - or rather how closely they are seated on the fish body. A flaviae has little over 100 scales along the lateral line, a lucius, which is the name of our species, has about 150. Ant then there is the colour, of course - isn´t it just gorgeous?

There is evidently some sort of academic fight going on about the name. Livia and her team has given it the name Esox flaviae, which roughly translates to "the pike of the Roman women", while the other team named it Esox cisalpinus - "the pike on this side of the Alps" (if you are in Rome, that is). Science is leaning towards the latter for the moment - it is about who published their results first. Until this is definitely decided, I will use Livia´s name, out of respect for her and the help that she gave me with my model.

Unfortunately, there aren´t that many pictures of my model yet, I haven´t really come around to taking any. This I hope to remedy soon, but until then, the four pictures that I have will have to do..